Driftsstatus

Drift:. .

Normal drift

Sidste nyt omkring vores drikkevand. Vi overholder alle kravsværdier for drikkevand. Nærmere om dette i vores kommende årsberetning.

(12.maj 21 )

COVID - 19 og drikkevand læse mere her

Forurening den 3. februar 2020 - 

Vi har konstateret, at vi har en forurening i vores vand bestående af for meget fluorid og pesticider. Vi har ændret blandingsforholdet fra vore 2 boringer, således at det er alene pesticider, der er over grænseværdien. Vi har idag den 12. februar 2020 fået en 2 årig dispensation til overskridelse af pesticider, som gør, at vi kan at forsætte arbejdet med at finde en varig løsning på vores forurening. Alt i samarbejde med Stevns Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Opfølgning på vores dispensation i perioden fra februar til nu (oktober 2020)

Vi har blandet vores vand fra de 2 boringer således, at vi overholder kravsværdierne på både flourid og pesticider. Vi tager kontroller hver eneste måned, hvor resultaterne kan læses under vandanalyser i afgang vandværk. Der har siden vi forhøjede vores ene boring i maj/juni stort set været overholdelse af  alle kravsværdier. 

Læs mere her

 

 

 

Nyttig info

Vandets hårdhedsgrad er >21< og det er hårdt vand.

Der er opsat hjertestarter på bagsiden af det offentlige toilet, Kystvejen 361, Strøby ladeplads ( på den anden side af iskiosken, ved p-pladsen )
 
Nu har vi fået vores mailsystem, som alle kan tilmelde sig. I går ind og tilmelder jer under selvbetjening. Ideen er, at vi i videre udstrækning kan varsle planlagt lukning for vandet, og i højere grad benytte mail i stedet for brev.

 

 

 

 

Velkommen til Strøby Ladeplads Vandværk

Selvom vandværket har sat digitale målere op, kan der på nuværende ikke aflæses vandforbrug på nettet. Der bliver af vandværket foretaget en aflæsning pr. 31.12. 

Vandværket laver ikke slutafregninger ved salg. Ekstra årsopgørelser koster et gebyr på 125 kroner.

Husk, det er jeres eget ansvar, at tjekke vandmåleren hver måned. I hæfter selv for vandspild op til 300 m3.

Husk at gå ind på selvbetjening og tilmeld jer vores mailsysstem. 

 

Antal besøgende
Besøgende: 22064