Driftsstatus

Drift:

VIGTIGT: VI SKAL SPARE PÅ VORES VAND - I MÅ IKKE VANDE GRÆSPLÆNER OG VASKE BILER MED VANDSLANGE, Lav venligst en aftale med vandværket, når vandbassiner/pools skal fyldes. Så kan vi sammen finde et tidspunkt, der passer bedst. HUSK at minimere jers vandforbrug I WEEKENDERNE. FLYT VENLIGST JERES FORBRUG TIL HVERDAGENE.

Vigtig information om fund af et nyt pesticid R471811 i vores boringer læs mere her

Seneste nyt:

Vi arbejder stadig forsøgsmæssigt på at absorbere R471811 i vores kulfiltre på Boring 1. Vi indvinder mere vand fra Boring 1 end tidligere, da det er Boring 3, der er R471811 i. Dette er endnu et forsøg på se, hvad der fungerer og hvordan vores kulfiltre virker, når vi renser for pesticider og R471811. Vi ser også på, hvor hurtigt pestiderne og R471811 bryder igennem kulfiltrene, så vi ved, hvor mange gange vi skal skifte filtre om året. Det betyder noget for vores driftsøkonomi. Vi tager ligeledes mange vandanalyser og i kan følge med i disse under bjælken selvbetjening (30-06-24 ) 

Pfos som er oppe i nyhederne næsten dagligt, men vi er ikke berørt af det. 

 

Nyttig info

OBS!!!

Hvert år aflæser vandværket jeres målere via radiokommunikation. Vi kan igen konstatere, at der har været ledningsbrud hos nogle af jer gennem jeres målere. I har en selvrisiko på 300 m3, mens vandværket samlet må bære reten af det tab af vand, som i har foranlediget. Kunne I ikke, for vort drikkevands skyld og for almindelig respekt for resten af andelshaverne, tjekke jeres målere mindst 1 gang månedligt. For vort drikkevands og alle andelshaveres skyld. Så vil vi samlet spare på den knappe ressource som drikkevand er. 

Vandets hårdhedsgrad er >21< og det er hårdt vand.

Vores mailsystem er stadig tilgængelig for tilmelding, under selvbetjening.

 

 

 

 

Velkommen til Strøby Ladeplads Vandværk

Selvom vandværket har sat digitale målere op, kan der på nuværende ikke aflæses vandforbrug på nettet. Der bliver af vandværket foretaget en aflæsning pr. 31.12. 

Vandværket laver ikke slutafregninger ved salg. Ekstra årsopgørelser koster et gebyr på 125 kroner.

Husk, det er jeres eget ansvar, at tjekke vandmåleren hver måned. I hæfter selv for vandspild op til 300 m3, også før jeres vandmåler inden for jeres skel.

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 57410