Driftsstatus

Drift:. .

Normal drift

OBS. Til orientering, kan vi informere om, at torsdag den 20. oktober havde vi et ledningsbrud, midt på dagen. Vi måtte i hast lukke for vandet, og få udbedret bruddet. Vi beklager ikke have informeret på hjemmesiden, og de gener lukningen må have påført jer. 

Seneste nyt:

Vi har fået vores kulfilter på plads på Boring 1, og fået lavet en vej til de kommende filterskift. Vi er den 21. september så småt begyndt at indvinde råvand fra denne boring. Vi er i den spæde start, så vi glæder os til at kunne bringe nye informationer, når vi er kommet lidt længere i processen. 

Vi har desuden installeret 2 nye styringsenheder til vore pumper på vandværket. Vi har 3 pumper på vandværket, og den ene styringsenhed fik vi udskiftet for 2 år siden. Nu kan styringsenhederne på de 3 pumper igen samarbejde om at pumpe vand ud til alle andelshaverne på den mest optimale måde.  

 

 

Nyttig info

Vandets hårdhedsgrad er >21< og det er hårdt vand.

Der er opsat hjertestarter på bagsiden af det offentlige toilet, Kystvejen 361, Strøby ladeplads ( på den anden side af iskiosken, ved p-pladsen )
 
Nu har vi fået vores mailsystem, som alle kan tilmelde sig. I går ind og tilmelder jer under selvbetjening. Ideen er, at vi i videre udstrækning kan varsle planlagt lukning for vandet, og i højere grad benytte mail i stedet for brev.

 

 

 

 

Velkommen til Strøby Ladeplads Vandværk

Selvom vandværket har sat digitale målere op, kan der på nuværende ikke aflæses vandforbrug på nettet. Der bliver af vandværket foretaget en aflæsning pr. 31.12. 

Vandværket laver ikke slutafregninger ved salg. Ekstra årsopgørelser koster et gebyr på 125 kroner.

Husk, det er jeres eget ansvar, at tjekke vandmåleren hver måned. I hæfter selv for vandspild op til 300 m3.

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 30337