Driftsstatus

Drift:. .

VIGTIGT: VI SKAL SPARE PÅ VORES VAND - I MÅ IKKE VANDE GRÆSPLÆNER - VASKE BILER - FYLDE VANDBASSINER DENNE SOMMER.

Vigtig information om fund af et nyt pesticid R471811 i vores boringer læs mere her

Seneste nyt:

Vi renser vandet for pesticider, men er stadig over kravsværdien for R471811. Læs ovenstående link. 

En anden ting  Pfos er oppe i nyhederne næsten dagligt, men vi er ikke berørt af det. 

 

Nyttig info

OBS!!!

Hvert år aflæser vandværket jeres målere via radiokommunikation. Vi kan igen konstatere, at der har været ledningsbrud hos nogle af jer gennem jeres målere. I har en selvrisiko på 300 m3, mens vandværket samlet må bære reten af det tab af vand, som i har foranlediget. Kunne I ikke, for vort drikkevands skyld og for almindelig respekt for resten af andelshaverne, tjekke jeres målere mindst 1 gang månedligt. For vort drikkevands og alle andelshaveres skyld. Så vil vi samlet spare på den knappe ressource som drikkevand er. 

Vandets hårdhedsgrad er >21< og det er hårdt vand.

Vores mailsystem er stadig tilgængelig for tilmelding, under selvbetjening.

 

 

 

 

Velkommen til Strøby Ladeplads Vandværk

Selvom vandværket har sat digitale målere op, kan der på nuværende ikke aflæses vandforbrug på nettet. Der bliver af vandværket foretaget en aflæsning pr. 31.12. 

Vandværket laver ikke slutafregninger ved salg. Ekstra årsopgørelser koster et gebyr på 125 kroner.

Husk, det er jeres eget ansvar, at tjekke vandmåleren hver måned. I hæfter selv for vandspild op til 300 m3.

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 35748