Vandanalyser af vandet fra Strøby Ladeplads Vandværk

Strøby Ladeplads Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere.

Hårdheden i Strøby Ladeplads Vandværk vand er 21 dH.

30.3.2018. Vi har efter den nye blanding af vores vand, fået foretaget endnu en kontrol, og nu er vi igen under grænseværdien for både BAM og andre pesticider.

Se vandanalyseresultater her.