Slide background

 

Gode råd til andelshaverne i forhold til vandmåleren


Aflæs måler 1 gang månedligt.

Hold måleren fri og let tilgængelig.

Hvis der opdages fejl eller utætheder, afklar problemet med vandværket hurtigst muligt.

Husk det er andelshavers ansvar at finde fejlen og betale for den, men vandværket kan medvirke til at afhjælpe fejlen.