Kontrol af vandmålere


Der bliver løbende foretaget kontrol af vore vandmålere.

Denne kontrol er lovpligtig og bliver foretaget løbende af vandværket. Dette betyder, at vandværket kan komme uanmeldt og skifte måler på en andelshavers ejendom, hvorefter disse målere bliver sendt ind til en uvildig instans, og bliver kalibreret, og efterprøvet hvorvidt de måler rigtigt. der bliver udtaget ca. målere i hvert af vore områder (inddelt i vore grundejerforeninger - i alt 6 områder. Hvis mindst 3 af disse målere ikke overholder normen for rigtigheden i målingen, skal vandværket udskifte alle målere i samme område.