Takster


Her kan du se Strøby Ladeplads Vandværks takstblad for

2019
2018
2017

 

Gældende fra den 1. januar 2018 

Nedenfor angives prisen for vand, som vandværket leverer til og afleder fra forbrugerne samt taksterne på tilslutningsafgift og opkrævningsgebyr. 

Den samlede vandpris på 1m3 vand er fordelt således:
transpix.gif (43 bytes)

                                                                                                                                                

Variabel del

             Kr.

M3 pris til vandværket 7,00

Afgift til staten- vandaftift

6,18
Afgift til staten - drikkevandsbidrag 0,19
Vandledningsafgift - kommunen 49,60
Moms 25 % 15,74
Samlet M3 pris i alt 78,72
Fast bidrag vandværk
600
Målerleje Vandværk 100
Fast bidrag til kommunen 603
Moms 25 % 325,75
Fast bidrag i alt 1628,75