Takster


Her kan du se Strøby Ladeplads Vandværks takstblad for

2024 vi har i dette takstblad nævnt en lokalplan 107, området er vist i  bilaget til vores takstblad

bilag til takstblad 2024

2023 

2022

2021
2020

2019
2018
2017

 

Gældende fra den 1. januar 2023 

Nedenfor angives prisen for vand, som vandværket leverer til og Klar forsyning afleder fra forbrugerne. 

Den samlede vandpris på 1m3 vand er fordelt således:
transpix.gif (43 bytes)

                                                                                                                                                

Variabel del

             Kr.

M3 pris til vandværket 10,75

Afgift til staten- vandaftift

6,18
Afgift til staten - drikkevandsbidrag 0,19
Vandledningsafgift - kommunen 45,10