Takster


Her kan du se Strøby Ladeplads Vandværks takstblad for

2023  ikke godkendt af kommunen og mangler stigning i anlægsbidrag.

2022

2021
2020

2019
2018
2017

 

Gældende fra den 1. januar 2020 - er ikke opdateret med forsyningspriser

Nedenfor angives prisen for vand, som vandværket leverer til og afleder fra forbrugerne samt taksterne på tilslutningsafgift og opkrævningsgebyr. 

Den samlede vandpris på 1m3 vand er fordelt således:
transpix.gif (43 bytes)

                                                                                                                                                

Variabel del

             Kr.

M3 pris til vandværket 9,50

Afgift til staten- vandaftift

6,18
Afgift til staten - drikkevandsbidrag 0,17
Vandledningsafgift - kommunen 49,60

Moms 25 %

Total beløb pr m3 81,81 kroner

16,36