Takster


Her kan du se Strøby Ladeplads Vandværks takstblad for

2020

2019
2018
2017

 

Gældende fra den 1. januar 2018 - er ikke opdateret

Nedenfor angives prisen for vand, som vandværket leverer til og afleder fra forbrugerne samt taksterne på tilslutningsafgift og opkrævningsgebyr. 

Den samlede vandpris på 1m3 vand er fordelt således:
transpix.gif (43 bytes)

                                                                                                                                                

Variabel del

             Kr.

M3 pris til vandværket 7,00

Afgift til staten- vandaftift

6,18
Afgift til staten - drikkevandsbidrag 0,19
Vandledningsafgift - kommunen 49,60
Moms 25 % 15,74
Samlet M3 pris i alt 78,72
   
Fast bidrag vandværk
600
Målerleje Vandværk 100
Fast bidrag til kommunen 603
Moms 25 % 325,75
Fast bidrag i alt 1628,75