Generalforsamling

 

Næste Generalforsamling afholdes d. 03. maj 2020 kl. 10.00 i strøby forsamlingshus. Sæt allerede nu x i kalderen.

Bilag, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen:

Beretning 2018

Takstblad 2020

Budget 2020

Resultatopgørelse 2018

Årsrapport 2018